Warszawska 7 07-415 Grabowo, Ostrołęka,
509844683
szmigiel@wp.pl

Klauzula informacyjna RODO

dachy okna elewacje

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest SZMIGIEL MARIUSZ ul. Warszawska 7, 07-415 Grabowo. Mogą Państwo skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: szmigiel@wp.pl lub telefonując pod numer: 29 761 31 28.
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji umów i kontaktów handlowych. Podane przez Państwa dane będą przetwarzane na podstawie:
 1. zawarcia i wykonywania umów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – przez okres trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu;
 2. spełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych np. wystawienia lub przechowywania faktur i innych dokumentów księgowych, udzielanie odpowiedzi na reklamacje (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – przez okres jaki przepisy prawa nakazują przechowywać dane,
 3. ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – przez okres, po którym przedawnią się roszczenia
 4. w pozostałych przypadkach Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – przez okres od udzielenia zgody do jej cofnięcia.
 1. Państwa dane nie będą przekazywane żadnym podmiotom trzecim poza naszymi podwykonawcami oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w tym organom państwowym.
 2. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania a także prawo sprzeciwu jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego UODO.
 3. Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych,
 4. Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).
 5. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu wykonania umowy
 6. W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Zadzwoń